SMSBIZ, smsy, marketing komunikacja

Polityka prywatności i polityka plików cookies – smsbiz.pl

Informujemy, że Państwa dane przekazane nam za pośrednictwem ogólnodostępnych kanałów komunikacji (tj. wiadomości e-mail, formularze kontaktowe, kontakt telefoniczny, wszelkie zapytania i prośby do Nas skierowane) przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego i archiwizacji powyższej korespondencji. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo poniżej.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

SMSBIZ.PL Sp. z o.o.

Ul. Konstancinska 2 /U24

02-942 Warszawa

NIP: 5213723825

właściciel marki smsbiz.pl.

Państwa bezpieczeństwo i poczucie komfortu są dla nas bardzo ważne. Dbając o powyższe i mając na uwadze Państwa prywatność, poniżej zamieszczamy cele, podstawy prawne, a także okres przetwarzania danych osobowych w zależności od ich formy i finalizacji.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu:

  • uzyskania zwrotnej odpowiedzi na otrzymane zapytanie e-mailowe, lub też kontakt telefoniczny w związku z prośbą o takowy – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi tutaj zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu z nami (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • archiwizacji korespondencji wychodzącej i przychodzącej w razie gdyby zaistniała konieczność jej ujawnienia – jest to naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zawarcia umowy i wykonania zadań oraz czynności z niej wynikających – w przypadku podjęcia współpracy. W takim przypadku obowiązek informacyjny zostanie zrealizowany osobno na potrzeby dalszych czynności.

Uprawnienia.

Zgodnie z zasadami RODO w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych mają Państwo: prawo dostępu danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu lub/i ograniczenia w zakresie ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do odwołania zgody na ich przetwarzanie – jesli taka została udzielona.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zasad związanych z realizacją powyższych uprawnień, który znajduje się w art. 16 – 21 RODO. Czujemy się zobowiązani do poinformowania Państwa, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w każdej sytuacji przetwarzania danych osobowych. Przysługujące uprawnienia w ramach danej sytuacji znajdują się przy opisie poszczególnej operacji przetwarzania danych. Uprawnieniem, które przysługuje zawsze jest możliwość wniesienia skargi do Organu Nadzorczego ( Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych), kiedy Państwa zdaniem doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przy ich przetwarzaniu.

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies ma na celu zapoznanie Państwa z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Staraliśmy się, aby ich przekaz był jasny i szczegółowy. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem e-maila support@smsbiz.pl. Na podany adres mogą Państwo w każdej chwili wysłać żądanie z prośbą o informacje jakie dane posiadamy i jaki jest cel ich przetwarzania.

Bezpieczeństwo.

Państwa bezpieczeństwo jest jednym z naszych priorytetów, dlatego zapewniamy poufność przekazanych nam danych. Gwarantujemy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Ich gromadzenie odbywa się przy zachowaniu należytej staranności i zapewnieniu ochrony przed dostępem do nich osób trzecich.

Wykaz powierzeń.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  1. WŁAŚCICIEL SERWERA – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  1. WIZOKO Joanna Paterek-Michalska, NIP:7962726525 – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie Państwa danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy lub złożenia reklamacji, przekazują nam Państwo dane osobowe zawarte w treści powyższych dokumentów/oświadczeń tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Są one wykorzystywane w celu realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 it. c RODO) i będą przetwarzane przez czas niezbędny do finalizacji danej procedury. Dodatkowo mogą być archiwizowane w celach statystycznych.

W sytuacji złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy nie ma możliwości sprostowania danych. Nie ma również możliwości sprzeciwnienia się ich przetwarzaniu oraz żądania ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po tym czasie mogą Państwo sprzeciwić się/domagać się usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Zgoda na cookies.

Informacja o stosowaniu plików cokies oraz pytanie o zgodę na ich wykorzystanie jest wyświetlane  podczas pierwszej wizyty na stronie. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ich ustawienia – z poziomu swojej przeglądarki – lub całkowicie je usunąć. Należy jednak pamiętać, że ich wyłączenie może wiązać się z problemami w korzystaniu z naszej strony, jak równieć innych stron, które pliki cookies stosują.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony wykorzystujemy cookies własne. Służą nam do:

  • dopasowania zawartości stron internetowych strony smsbiz.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają w głównej mierze rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony smsbiz.pl i wyswietlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy Strony smsbiz.pl korzystają ze stron internetowych. Pozwoli to na ulepszenie ich zawartości i struktury.

Większość współczesnych stron, w tym również nasza, korzysta z funkcji dostarczanych przez podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem pochodzących od nich plików cookies. Są to tzw. cookies podmiotów trzecich, a zasada ich działania została opisana poniżej.

Analiza i statystyka.

Pliki cookies umożliwiają nam śledzenia statystyk strony tj. liczby osób odwiedzających, rodzaii  systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czasu spędzony na stronie, odwiedzonych podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Panstwo możliwość podjęcia decyzji, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing.  W celu kierowania do Panstwa reklam korzystamy z narzędzia marketingowego jakim jest Facebook Pixel. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażają Panstwo zgodę na korzystanie przez nas w takim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Wykorzytsujemy także narzędzia remarketingowe Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Panstwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli korzystać w Państwa przypadku z Google AdWords, czy nie.

Ponadto należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Jest to związane z  wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Dajemy Państwu możliwość używania dunkcji społecznościowych  takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji jest związane z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. W czasie ich odtwarzania wykorzystywane  są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Logi serwera

W związku z korzystaniem ze strony, do serwera, na którym strona jest przechowywana przesyłane są zapytania zapisywane w jego logach.

Obejmują one m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są przez nas wykorzystywane do Twojej identyfikacji, ani nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy w kwestii administrowania stroną, a zawartość ich jest udostępniona tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.